CLB Slovacko W - Thông tin chi tiết

1. Liga Women 1. Liga Women

Tên đầy đủ

Thành phố

Quốc gia

Thông tin

Danh hiệu

Slovacko W

Tổng quan về Slovacko W

Câu lạc bộ bóng đá Slovacko W

Không có dữ liệu trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu

TT Tên cầu thủ Quốc tịch Tuổi
1
A. Fraňková A. Fraňková
18
2
B. Růžičková B. Růžičková
25
3
K. Bláhová K. Bláhová
19
4
M. Klímová M. Klímová
24
5
Z. Obadalová Z. Obadalová
18
6
T. Ohlídalová T. Ohlídalová
20
7
A. Pěčková A. Pěčková
22
8
V. Polášková V. Polášková
17
9
N. Trčková N. Trčková
19
10
L. Bieliková L. Bieliková
23
11
M. Ferencová M. Ferencová
18
12
M. Jančářová M. Jančářová
17
13
E. Janíková E. Janíková
25
14
D. Jonášová D. Jonášová
19
15
N. Krejčířová N. Krejčířová
23
16
M. Sluková M. Sluková
16
17
E. Tulkki E. Tulkki
23
18
K. Bayerová K. Bayerová
19
19
K. Bučková K. Bučková
16
20
E. McNesby E. McNesby
23
21
A. Polášková A. Polášková
21
22
S. Škerdová S. Škerdová
23
J. Žufánková J. Žufánková