CLB Slavia Praha Women - Thông tin chi tiết

1. Liga Women 1. Liga Women

Tên đầy đủ

Thành phố

Quốc gia

Thông tin

Danh hiệu

Slavia Praha Women

Tổng quan về Slavia Praha Women

Câu lạc bộ bóng đá Slavia Praha Women

Không có dữ liệu trận đấu

Không có dữ liệu trận đấu

TT Tên cầu thủ Quốc tịch Tuổi
1
T. Fuchsová T. Fuchsová
20
2
O. Lukášová O. Lukášová
22
3
D. Bartovičová D. Bartovičová
30
4
L. Bendová L. Bendová
18
5
A. Keene A. Keene
29
6
M. Khýrová M. Khýrová
23
7
K. Košíková K. Košíková
8
S. Necidová S. Necidová
29
9
G. Šlajsová G. Šlajsová
23
10
M. Xiao M. Xiao
11
P. Divišová P. Divišová
39
12
T. Krejčiříková T. Krejčiříková
27
13
M. McLaughlin M. McLaughlin
14
T. Morávková T. Morávková
15
K. Růžičková K. Růžičková
20
16
H. Stackpole H. Stackpole
17
M. Šurnovská M. Šurnovská
24
18
A. Surová A. Surová
19
D. Veselá D. Veselá
25
20
F. Černá F. Černá
26
21
K. Křivská K. Křivská
22
M. Nekesa M. Nekesa
24
23
T. Szewieczková T. Szewieczková
25